top of page

 Zgłoś się na Festiwal  

 Krzyżowa-Music 2025 

 Aplikuj tutaj od grudnia. 

Wszystko o festiwalu warsztatowym

Od sierpnia do wrzesnia 2025 roku światowej sławy muzycy naszych czasów spotkają się w Krzyżowej z wybraną grupą młodych artystów klasycznej sceny muzycznej w Europie.

Wzajemne oddziaływanie "Kolegium Seniorów" (w tym m.in. Jaques Ammon, Shmuel Ashkenasi, Viviane Hagner, Midori, Nils Mönckemeyer, Matthias Kirschnereit i Eckard Runge) z "Juniorami" będzie wyjątkowym zdarzeniem w Krzyżowej.W tej atmosferze muzycy będą wspólnie zgłębiać dzieła muzyki kameralnej oraz opracują program koncertów letnich Krzyżowa-Music.

 Jakie wymagania muszą 
 spełniać kandydaci? 

· Otwartość, radość z gry i nowatorskie podejście do utworów

· Doskonałe umiejętności muzyczne oraz gry w zespole

· Podzielanie potrzeby spełniania się poprzez interakcję i wspólną grę z wybitnymi partnerami

 

 Wschodzące Gwiazdy: 
 Juniorzy Krzyżowej-Music 

38 początkujących muzyków (Juniorów) doświadczy możliwości spędzenia dwóch do trzech tygodni w sezonie letnim w wiejskim zaciszu Krzyżowej, aby wspólnie z doświadczonymi muzykami oraz światowej sławy pedagogami (Seniorami) pracować, wymieniać się doświadczeniem oraz koncertować.


 

 Terminy 

Warsztaty Krzyżowa-Music oraz koncerty na Dolnym Śląsku odbędą się w terminie od 20 sierpnia do 03 września 2023 roku. Na zakończenie wybrana grupa muzyków pojedzie na jesienną trasę koncertową po Polsce i Niemczech. 


 

 Wybór Juniorów 

Juniorzy zostaną wyłonieni spośród nadesłanych zgłoszeń przez jury, w skład którego wchodzą Seniorzy festiwalu Krzyżowa-Music. Szczególnie wyróżniający się Juniorzy będą mieli możliwość ponownego udziału w projekcie w przyszłych latach. Przyznane stypendia ułatwią im udział w przedsięwzięciu.


 Zgłoszenia 

Czekamy n a zgłoszenia (w języku angielskim lub niemieckim) od młodych muzyków do 30 roku życia. Kandydaci muszą spełnić wyżej wymienione warunki. W tym roku poszukujemy instrumentalistów grających na klarnecie.


 

 Nagrania 

Zainteresowani muzycy powinni załączyć co najmniej dwa kontrastujące utwory do swojej aplikacji. Przy tym co najmniej jeden utwór z epoki klasycznej (Haydn, Beethoven, Mozart, Schubert). 

 Zgłoszenia do sezonu 2025 

zostaną otwarte od grudnia 2024 r. do końca stycznia 2025 r. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec lutego.

Więcej informacji pod adresem e-mail: application [at] krzyzowa-music.eu

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

temat do zmiany

bottom of page