Wesprzyj Krzyżowa-Music.  

 Wesprzyj muzykę dla Europy.  

Partnerzy, sponsorzy i darczyńcy!

 

Krzyżowa-Music to międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej dla następnego pokolenia. Krzyżowa-Music to muzyka z Krzyżowej. Dla Europy.


W szóstym sezonie w 2020 roku Krzyżowa-Music stała się już ważnym międzyna-rodowym wydarzeniem kulturalnym dla Europy. Dzięki koncertom w Polsce i Niem-czech, a w przyszłości mamy nadzieję także w innych europejskich stolicach kultury, Krzyżowa-Music niesie europejską ideę, poprzez muzykę z Krzyżowej do Europy.


Oprócz wpływów z biletów i darowizn publicznych z Polski i Niemiec, a także dofinansowania z Unii Europejskiej, to w głównej mierze fundacje, darczyńcy i partnerzy umożliwiają organizację tego festiwalu.

Wesprzyj Krzyżowa-Music!

 

Oprócz dochodów ze sprzedaży biletów i bardzo ograniczonych wkładów publicznych z Polski i Niemiec, tylko darczyńcy, fundacje i sponsorzy umożliwiają organizację tego festiwalu. Dlatego każdy rodzaj wsparcia jest niezwykle ważny dla Krzyżowa-Music.


Niezależnie od wysokości wsparcia, każdy wkład jest mile widziany i przyczynia się do realizacji naszego europejskiego projektu. Mają Państwo następujące możliwości:

Zostań sponsorem!

Liczy się każde wsparcie! Jako darczyńca, sponsor lub partner mogą Państwo wesprzeć Krzyżowa-Music w sposób celowy na miejscu lub pokryć koszty podróży, organizacji i prowadzenia festiwalu. Państwa darowizny przekazane na „Krzyżowa-Music gGmbH” mogą zostać opodatkowane  w Niemczech, w Polsce lub w USA.


Tutaj znajdą Państwo więcej informacji:

Przekaż darowiznę!

Państwa darowizna bardzo się dla nas liczy! Dzięki Państwa darowiźnie Krzyżowa- Music może pokryć bieżące koszty organizacyjne, koszty podróży i zakwatero-wania uczestników warsztatów, transportu, wynajmu instrumentów, a także wynajmu sal koncertowych na Dolnym Śląsku i honorariów dla Seniorów Krzyżowa-Music. Datki i darowizny w Niemczech w Polsce i w USA można odliczyć od podatku.

Dane konta bankowego w Niemczech:

Krzyżowa-Music gGmbH
Commerzbank Hamburg
IBAN: DE 33200400000542086400
BIC: COBADEFFXXX

Albo wpłać swój datek

poprzez PayPal:

Dla EU:

Dla podatników

USA:

Wesprzyj nas - skontaktuj się z nami
i dowiedz się o twoich możliwościach!

Osoba do kontaktu:
dr Matthias von Hülsen
e-mail: matthias.von.huelsen@krzyzowa-music.eu
tel: +49 (0)151 / 18 41 82 87

#krzyzowamusic

Tel: +48 74 85 00 200

info@krzyzowa-music.eu

© 2020 All rights reserved. Krzyżowa-Music. For Europe.