Krzyżowa-Music 2022 
 Zgłoszenia od grudnia 2021! 

Application phase for 2022 is closed.

VIII sezon Krzyżowa-Music 
od 21 sierpnia do 4 września 2022.
Światowi muzycy naszych czasów spotkają się 

w Krzyżowej z wybraną grupą młodych artystów 

klasycznej sceny muzycznej w Europie.

W wyjątkowej atmosferze warsztatowo-koncertowej Krzyżowej-Music, wielu sławnych muzyków tworzy naszą zasłużoną grupę „Seniorów”. Od czasu założenia przez Viviane Hagner festiwal Krzyżowa-Music, osobistości takich jak Jaques Ammon, Shmuel Ashkenasi, Alfred Brendel, Midori, Nils Mönckemeyer, Matthias Kirschnereit czy Eckard Runge, współtworzą razem z naszymi "Juniorami"  atmosferę wieloletniego doświadczenia ze świeżym umysłem na dostęp dogłębnego zrozumienia muzykalnego.

Jakie wymagania muszą spełniać kandydaci?

· Otwartość, radość ze wspólnego rozwoju i wkład nowatorskich impulsów

· Doskonałe umiejętności instrumentalne w służbie muzyki kameralnej

· Podzielanie potrzeby spełniania się poprzez interakcję i wspólną grę z

  wybitnymi partnerami

Wschodzące Gwiazdy: Juniors Krzyżowej-Music 

38 wyjątkowo utalentowanych muzyków (Juniors) doświadczy możliwości spędzenia dwóch do trzech tygodni w sezonie letnim w wiejskim zaciszu Krzyżowej, aby wspólnie z doświadczonymi muzykami oraz światowej sławy pedagogami (Seniors) pracować, wymieniać się doświadczeniem oraz koncertować.
 

Terminy

Warsztaty Krzyżowa-Music oraz koncerty na Dolnym Śląsku odbędą się w terminie od 21 sierpnia do 04 września 2022r. Na zakończenie wybrana

grupa muzyków pojedzie na jesienną trasę koncertową po Polsce i Niemczech. 

Wybór Juniorów 

Juniorzy zostaną wyłonieni spośród nadesłanych zgłoszeń przez jury, w skład którego wchodzą Seniorzy festiwalu Krzyżowa-Music.

Szczególnie wyróżniający się Juniorzy będą mieli możliwość

ponownego udziału w projekcie w przyszłych latach.

Przyznane stypendia ułatwią im udział w naszych warsztatach.

Zgłoszenia

Czekamy na zgłoszenia (w języku angielskim lub niemieckim) od

młodych muzyków do 30 roku życia. Kandydaci muszą spełnić

wyżej wymienione warunki.

W tym roku poszukujemy instrumentalistów grających na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, oboju lub fagocie. 

Nagrania 

Zainteresowani muzycy powinni załączyć co najmniej dwa kontrastujące utwory do swojej aplikacji. Przy tym co najmniej jeden utwór z epoki klasycznej

(Haydn, Beethoven, Mozart, Schubert). Przynajmniej jedno nagranie powinno być materiałem wideo.  

 

Zgłoszenia na sezon Krzyżowa-Music 2023

zostaną otwarte od grudnia 2022 r. do końca stycznia 2023r.

Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec lutego.

Więcej informacji pod adresem e-mail: application [at] krzyzowa-music.eu

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie!