top of page

Impressum 

Impressum
Krzyżowa-Music gGmbH
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Freya von Moltke - Stiftung für das Neue Kreisau

Kreisau-Initiative e. V.

Wydawca i organizator:

 

Krzyżowa-Music gGmbH
c/o Hanse StiftungsTreuhand GmbH

Biuro administracyjne Krzyżowa-Music gGmbH

reprezentowane przez

dr Matthias von Hülsen

Poststraße 51  
D-20354 Hamburg

Telefon komórkowy: +49 (0)151 / 18 41 82 87
Faks:  (040) 320 8830 – 19  

matthias.von.huelsen@krzyzowa-music.eu

www.krzyzowa-music.eu
 

HRB 136923
Amtsgericht Hamburg

(Sąd Rejonowy w Hamburgu)

Zastrzeżenie:
Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść stron powiązanych odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

http://www.krzyzowa-music.eu:
Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 5 TMG::
Sven Sochaczewsky
tel: +49 (0)177 / 310 01 46
E-mail: sven.sochaczewsky@krzyzowa-music.eu

Koncepcja, projekt i oprogramowanie:
Sven Sochaczewsky, 
Steinmetzstraße 40, 10783 Berlin
sven.sochaczewsky@krzyzowa-music.eu

Autorzy zdjęć i video wykorzystanych na stronie:

Geert Maciejewski, Dr. Matthias von Hülsen, Sven Sochaczewsky, Maximilian Reich, J. Blanch Productions, Monika Lawrenz

Klauzula wyłączająca odpowiedzialność

 

1. Treść oferty online
Autor zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do natury materialnej lub niematerialnej, spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie dostarczonych informacji lub przez użycie niepoprawnych i niekompletnych informacji, są wyłączone, chyba że autor udowodni umyślne lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.
 

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („linków”), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności wejdzie w życie tylko w przypadku, gdy autor ma wiedzę na temat treści oraz techniczne możliwości aby zapobiec ich użyciu w przypadku nielegalnych treści.
Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie linkowania żadne nielegalne treści nie były rozpoznawalne na stronach, do których prowadzą linki. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego też dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści połączonych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich referencji umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, a także do obcych wpisów w udostępnionych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, niepoprawne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji, odpowiedzialny jest dostawca strony, do której się odnosi, a nie ten, który wstawił odnośnik do danej publikacji.


3. Prawa autorskie i prawo do znaków towarowych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach oraz do grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez siebie lub do korzystania z wolnej od licencji grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom odpowiednio obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli.  Z powodu samej wzmianki nie należy wnioskować, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez autora obiektów pozostają wyłącznie u danego autora. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

4. Ochrona danych
Jeśli w Internecie istnieje możliwość wyszukania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwy, adresy) to użytkownik dobrowolnie porzuca ochronę tych danych. Obciążenie i zapłata za wszystkie oferowane usługi - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - jest również dozwolona bez podania takich danych lub pod anonimowymi danymi lub dozwolonym pseudonimem. Wykorzystanie danych kontaktowych redakcji lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, a także adresy e-mail przez osoby trzecie do przesyłania informacji, których nie zażądano wyraźnie, jest niedozwolone. Działania prawne skierowane przeciwko nadawcom tak zwanych wiadomości spamowych w przypadku naruszenia tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.

5. Informacje o integracji Facebooka
Krzyżowa-Music gGmbH wprowadza przycisk rekomendacji Facebooka, dzięki czemu możesz łatwo polecać artykuły, a Twoi znajomi zostaną o tym poinformowani. Jeśli klikniesz przycisk, zostaniesz poproszony o zalogowanie się do Facebooka w nowym oknie. W takim przypadku na Twoim komputerze zostanie również umieszczony plik cookie na Facebooku. Jeśli nie klikniesz przycisku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku, żaden plik cookie Facebook nie zostanie umieszczone na Twoim komputerze. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka i jesteś zalogowany i klikniesz przycisk, informacje te zostaną przesłane na Twój profil na Facebooku. Inni użytkownicy mogą wtedy zobaczyć, że polecasz ten artykuł. To, którzy użytkownicy otrzymują dokładnie te informacje, zależy od ustawień prywatności danego użytkownika wprowadzonych na Facebooku. Jeśli odwiedzisz stronę z polecenia, adres IP zostanie wysłany do Facebooka. Jednak ze względu na prywatność jest to anonimizowane, aby nie można było wyciągać żadnych wniosków na temat komputera lub jego użytkowników.

6. Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której pochodzi ta strona. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść i ważność pozostałych części pozostają bez wpływu na ten fakt.

fvms_logo.jpg
Kreisau-Initiative-Logo.jpg
kreisau_logo.png
bottom of page