Słowo powitalne Patrona  

 Krzyżowa-Music 

Przesłanie Pana Ministra Jacka Czaputowicza do uczestników szóstej edycji

Festiwalu Muzyki Kameralnej Krzyżowa-Music

Już po raz trzeci mam przyjemność objąć honorowy patronat nad corocznym Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Kameralnej Krzyżowa-Music. Jego gospodarzem i organizatorem jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, która konsekwentnie wpisuje się w architekturę dobrosąsiedzkich relacji polsko-niemieckich. Serdecznie dziękuję kierownictwu i członkom Fundacji za jej wkład w budowę zaufania między Polakami a Niemcami.

 

Praca z młodymi ludźmi i uczenie otwartości, a także zachęcanie do zrozumienia otaczającego świata to najważniejsze cele działalności Fundacji. Młodzież przybywająca do Krzyżowej ma możliwość zapoznania się z wielowymiarowym historycznym dziedzictwem tego miejsca, w tym działalnością tzw. Kręgu z Krzyżowej, grupy osób sprzeciwiających się zbrodniczemu reżimowi III Rzeszy, które miały odwagę kreślić założenia porządku powojennych Niemiec w duchu głęboko chrześcijańskich wartości.

 

Wątek pojednania – Versöhnung – po II wojnie światowej był we wzajemnych kontaktach między naszymi narodami bardzo silny. Istotna była w tym kontekście działalność ekumenicznej Akcji Znak Pokuty a także współpraca organizacji opozycyjnych – wschodnioniemieckiej: Inicjatywa Pokój i Prawa Człowieka oraz polskiej: Wolność i Pokój, w której sam miałem okazję działać.

 

Do najważniejszych gestów na drodze do pojednania i wybaczenia, wyznaczających współczesną narrację w stosunkach polsko-niemieckich należy, obok listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 r., Msza Pojednania w Krzyżowej celebrowana w listopadzie 1989 r.

 

Dziś Niemcy należą do najważniejszych partnerów Polski. Blisko współpracujemy jako sąsiedzi, partnerzy w Unii Europejskiej i sojusznicy w NATO. Te relacje mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego naszych państw. O znaczeniu naszych kontaktów w ostatnich latach świadczy częstotliwość spotkań na najwyższym szczeblu, na poziomie szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych.

 

Dziękując za zaproszenie na Festiwal, życzę Państwu owocnej współpracy międzypokoleniowej i międzynarodowej, jak również bogatych przeżyć artystycznych.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Jacek Czaputowicz

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej